Regulamin

INSTYTUTU ZDROWIA I URODY ASPAZJA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Instytut Zdrowia i Urody Aspazja sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Wichrowej 18, 60-449 w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613173, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7811877025, REGON 302019359 będzie dalej nazywana Instytutem Aspazja.
 2. Korzystanie z usług i zakup produktów w Instytucie Zdrowia i Urody Aspazja oznacza zapoznanie się z całym regulaminem placówki i akceptację jego treści.
 3. Instytut Aspazja działa od poniedziałku do piątku od 8 do 22 oraz w soboty od 8 do 18; poza dniami świątecznymi.
 4. Ceny zawarte w cenniku drukowanym, na stronie internetowej oraz przekazywane ustnie mogą ulec zmianie. Pacjent będzie informowany o zmianie ceny bezpośrednio przed zabiegiem.
 5. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. W przypadku promocji w  danym miesiącu Pacjent może  skorzystać z jednej usługi promocyjnej, tzn. nie ma możliwości wykupienia, np. kilku zabiegów w cenie promocyjnej i skorzystania z nich w kolejnych miesiącach. W przypadku promocji na kilka różnych zabiegów możliwe jest skorzystanie z każdego.
 7. Warunkiem rezerwacji terminu na więcej niż 3 godzin w Instytucie Aspazja jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% wartości wybranych usług. Przedpłaty można dokonać gotówką lub przelewem na konto. W przypadku przelewu kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 24 godziny przed terminem zabiegu. Przedpłata przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie, jeżeli wizyta nie została odwołana z wyprzedzeniem minimum 24 godzin.
 8. Nagrywanie, rejestrowanie, fotografowanie przez Gości Instytutu na terenie Instytutu jest zabronione.

 

EKSKLUZYWNE ZAPROSZENIE

 1. Ekskluzywne Zaproszenie może mieć formę kwotową (określona wartość) lub zabiegową (określona usługa).
 2. Ekskluzywne Zaproszenie jest ważne 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie tego czasu jego realizacja nie będzie możliwa – zaproszenie przepada.
 3. Ekskuzywne Zaproszenie może zostać wykorzystane na dowolne usługi lub kosmetyki z całego zakresu Instytutu Aspazja w ramach wybranej kwoty zaproszenia.
 4. Istnieje możliwość realizowania wartości Ekskluzywnego Zaproszenia podczas kilku wizyt.
 5. Nie ma możliwości dzielenia lub oddawania części rozpoczętego Eksluzywnego Zaproszenia innej osobie.
 6. Po zakupie Ekskluzywnego Zaproszenia nie ma możliwości wymiany go na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy osoba posiadająca Ekskluzywne Zaproszenie nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności na 24 godziny przed zabiegiem, będzie to traktowane jako usługa zrealizowana.

 

PAKIETY I SERIE ZABIEGOWE

 1. Pakiety i serie zabiegowe to forma dłużej, mocniejszej i efektywniejszej terapii, która została rozplanowana w czasie według wskazań Specjalisty. W jej ramach pacjentowi przysługuje określony rabat zgodny z aktualnym cennikiem.
 2. Pakiety i serie zabiegowe obowiązują na 6 miesięcy od daty ich wykupienia. Po upływie tego czasu ich realizacja nie jest możliwa – zabiegi przepadają.
 3. Korzystając z pakietów i serii zabiegowych pacjent zobowiązany jest do zapisania się na wszystkie zabiegi w ramach serii / pakietu przy pierwszej wizycie.
 4. Odwoływanie i przekładanie wizyt jest możliwe minimalnie z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Brak odwołania zaplanowanej wizyty lub próba jej odwołania w czasie krótszym niż pełna doba skutkuje uznaniem usługi za zrealizowaną i usunięciem jej z przysługującej puli.
 5. Serie i pakiety przysługują jednej, wybranej osobie. Nie ma możliwości dzielenia badź oddawania zabiegów innym osobom.
 6. Nie ma możliwości wymiany rozpoczętego pakietu lub serii zabiegowej na inne zabiegi, kosmetyki lub gotówkę.

 

REZERWACJA ZABIEGÓW ONLINE

 1. Rezerwacja zabiegów online np. na portalach Booksy / Moment następuje przez dedykowaną witrynę, której operatorem nie jest Instytut Aspazja.
 2. Instytut Aspazja wymaga przedłaty 100zł za każdy zarezerwowany zabieg.
 3. Przedpłata stanowi koszt zarezerwowania Specjalisty, gabinetu oraz sprzętów i preparatów i z tego powodu jest bezzwrotna.
 4. Po wykonaniu zabiegu przedpłata stanowi część kwoty płatności za zabieg, jest więc wliczana na poczet płatności za zabieg.
 5. Jeśli zabieg nie zostanie przełożony z 24h wyprzedzeniem przedpłata zostanie uznana za wykorzystaną, bezzwrotną i nie przechodzącą na poczet innych świadczeń Instytutu Aspazja wobec klienta. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania z serwisów Instytutu Aspazja użytkownik, a także w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klientów Instytutu Aspazja są przetwarzane przez dedykowanego pracownika Instytutu Aspazja lub firmy współpracujące z Instytutem Aspazja i/lub świadczące mu np. usługi marketingowe.
 3. Instytut Aspazja współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi m.in.: narzędzia Google (Analytics, YouTube, AdWords), Facebook oraz Instagram i Freshmail.
 4. Instytut Aspazja nie przekazuje żadnych danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim poza tymi, które pomagają mu w świadczeniu usług i/lub w jego imieniu wykonują pewną funkcję np. administratorzy strony internetowej. 
 5. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Instytut Aspazja
 6. Klient ma m.in.: prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia z bazy Instytutu Aspazja, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Instytut Aspazja posiada administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 9. Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie.

 

E-MAIL MARKETING

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Instytut Aspazja z siedzibą w Poznaniu (60-499), ul. Wichrowa 18.
 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Spółka pozyskała dane osobowe użytkownika za jego wyraźną zgodą podczas zapisu na newsletter, zapisu na zabieg bądź w innym momencie kontaktu ze Spółką.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych na Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE ASPAZJA.PL 

PODSTAWY

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem aspazja.pl, której administratorem jest Instytut Zdrowia i Urody „Aspazja” Sp, z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 60-449, ul. Wichrowa 18, NIP: 7811877025, Regon: 302019359 (Aspazja). 
 2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Aspazja nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Aspazja informuje każdą osobę, której dane przetwarza o celu tego przetwarzania. 
 2. Aspazja wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
  • W celu zapisania się na zabiegi realizowane przez Aspazja.
  • W celu kontaktu po wykonanym przez Aspazja zabiegu.
  • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Aspazja może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

 1. Aspazja zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Aspazja dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
  • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Aspazja przysługują następujące prawa:
  • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  • prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Aspazja jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
 2. Aspazja zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Aspazja informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    
 4. Osoba, której dane przetwarza Aspazja może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. 

 

PRAWO DO SKARGI

 1. W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości serwisu internetowego pod adresem aspazja.pl
 2. Serwis prowadzony pod adresem aspazja.pl administrowany jest przez Instytut Zdrowia i Urody „Aspazja” Sp, z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 60-449, ul. Wichrowa 18, NIP: 7811877025, Regon: 302019359  (Aspazja), dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

 1. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się aspazja.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
 2. Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

 

RODZAJE I CEL KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 1. SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
  • Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
 2. STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
  • Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.
 3. ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics.
  • Cel: prowadzenie statystyk.

JAK WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

 1. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:
  • Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe” 
  • Przejść do zakładki „Prywatność”
  • Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.
 2. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Serwisu informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

 

JAK DANE SĄ PRZETWARZANE?

 1. Aspazja przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
 2. Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

PRZEKIEROWANIE DO INNYCH STRON

 1. Serwis aspazja.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z zawartą na niej Polityką Prywatności. Serwis aspazja.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

 

ZMIANY

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.