Blizny przykurczowe

Blizny przykurczowe można zaklasyfikować do zmian skórnych o charakterze patologicznym zarówno ze względu na wygląd, jak i powodowane za ich przyczyną dolegliwości bólowe. Obecność tego rodzaju blizn wiąże się zarówno z odczuwanym przez Pacjentów dyskomfortem fizycznym, jak i psychicznym. Blizny przykurczowe to ten rodzaj negatywnej konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, której trudno zapobiec. W przeciwieństwie do blizn powstałych w wyniku rozcięcia głębokich warstw skóry, nieco mniejszy udział w procesie nieestetycznego zabliźniania się mają indywidualne predyspozycje organizmu do nadmiernego wytwarzania tkanki łącznej włóknistej zasklepiającej ranę. Kluczową rolę w tym wypadku odgrywa bowiem specyfika uszkodzenia skóry.

Blizny przykurczowe – powstawanie

Blizny przykurczowe, w odróżnieniu od blizn powstałych w następstwie procesu zastępowania rozciętej skóry tkanką łączną włóknistą, najczęściej spowodowane są poparzeniem. Rozległe i poważne oparzenia II i III stopnia doprowadzają niekiedy nawet do obumarcia komórek skóry, co w następstwie przejawia się poważnie uszkodzoną, a tym samym widocznie zdeformowaną tkanką.

Blizny przykurczowe – specyfika

Nazwa blizn przykurczowych jest ściśle związana z ich specyfiką, a więc przykurczania się skóry. Wynika to ze spajania i swoistego zbiegania się brzegów rany (łączenia uszkodzonej z otaczającą ją zdrową skórą) w wyniku aktywowania się naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu. Blizny przykurczowe odznaczają się na poszczególnych partiach skóry, swoim wyglądem przypominając nierzadko skorupę. Oprócz często postrzeganego za nieestetyczny wyglądu i wspomnianego uczucia ściągnięcia, blizny przykurczowe mogą powodować również silny ból, a nawet trudności ze swobodnym poruszaniem się. Ograniczenia fizyczne w postaci niepełnego zakresu możliwych do wykonania ruchów tych partii ciała, na których zlokalizowane są blizny przykurczowe, często powodują konieczność rozpoczęcia przez Pacjentów rehabilitacji.

Blizny przykurczowe – leczenie

Pielęgnację rany warto rozpocząć już w momencie uszkodzenia skóry. Aby zmniejszyć szansę przykurczowego zabliźnienia lub chociaż ograniczyć związany z jego obecnością dyskomfort, należy stosować się do wszystkich wskazówek lekarza. Oprócz umiejętnych i regularnych zmian opatrunków, wspomagania leczenia przepisanymi przez specjalistę preparatami, trzeba pamiętać również o utrzymaniu wysokiej higieny oraz unikaniu ekspozycji na silne promieniowanie słoneczne czy duże wahania temperatur. Blizny przykurczowe, a w zasadzie partie ciała, na których są zlokalizowane, mogą zostać poddane rehabilitacji. Praca ze specjalistą oraz wykonywanie we własnym zakresie zleconych przez rehabilitanta ćwiczeń, mogą przyczynić się do zmniejszenia przykurczów mięśni i nerwów, a tym samym zwiększyć sprawność ruchową, redukując jednocześnie odczuwany dyskomfort. Jeśli chodzi o wygląd tego typu blizn, który często postrzegany jest jako nieestetyczny, Pacjenci mogą skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej wykonywanych w celu spłycenia tkanki i wyrównania jej kolorytu. Stwarza to szansę na jak najmniejsze odróżnianie się blizny przykurczowej od otaczającej ją zdrowej skóry, a także zmniejszenia dolegliwości bólowych. Wdrożenie profesjonalnych zabiegów pod kontrolom Specjalistów medycyny estetycznej opiera się zwykle na dedykowanej indywidualnie laseroterapii, radiofrekwencji mikroigłowej lub kwasach. Zazwyczaj przekłada się to na większy komfort fizyczny i psychiczny Pacjentów.