Komórki Macierzyste - Rewolucja w regeneracji!

1 października 2017

Temat komórek macierzystych wzbudza od lat rosnące zainteresowanie, a trwające nad nimi badania stanowią jeden z najbar­dziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy medycznej. Coraz szersze ich wykorzystanie daje nowe nadzieje w lecze­niu szeregu schorzeń, medycynie regeneracyjnej i estetycznej. Być może technologie optymalizujące kliniczne wykorzystanie komórek macierzystych staną się w przyszłości kluczem do długowieczności.

Co to takiego?

Komórki macierzyste to komórki mające zdolności do samoodnawiania i różnicowania się w komórki potomne. Istnieją różne komórki macierzyste o różnym potencjale proliferacyjnym (czyli do namnażania) i zdolnościach do samoodnowy. Ze względu na źródło pochodzenia, można podzielić je na:

 • embrionalne (inaczej zarodkowe) – występują we wczesnym stadium rozwoju embrionalnego i są najbar­dziej pierwotnymi komórkami, które mogą się różnicować w dowolną tkankę;
 • płodowe – to komórki multipotencjalne, które mogą być pobierane z krwi pępowinowej, z nich kształtują się po­szczególne tkanki i narządy płodu;
 • somatyczne, czyli dojrzałe – występują tylko w organi­zmie osób dorosłych. To właśnie te ostatnie komórki (jako jedyne!) są wykorzystywane w nowoczesnej medycy­nie estetycznej.

U osób dorosłych komórki macierzyste stanowią około 8% wszystkich komórek. Występują głównie w szpiku kost­nym, krwi obwodowej i tkance tłuszczowej. Najmniej in­wazyjnym sposobem pozyskania komórek macierzystych jest pobranie krwi pępowinowej podczas porodu. Komórki macierzyste pobrane z tego źródła są bardziej pierwotne i mają 10-krotnie większy potencjał regeneracyjny.

Liczba komórek macierzystych jest uzależniona od wieku oraz aktywności fizycznej. Im człowiek jest młodszy, tym więcej ma komórek macierzystych. Liczba i zdolności do samoodnowy maleją więc z wiekiem.

Niezwykła moc

Od „zwykłych” komórek różnią się tym, że są bardzo plastyczne, czyli mają zdolność wielokrotnego podziału i umiejętności różnicowania się do komórek innej tkan­ki, np. nerwowej, mięśniowej, kostnej czy komórek krwi. Podane w miejsce uszkodzenia pomagają w regeneracji wytwarzając nową tkankę, ale głównie aktywując lokalne procesy naprawcze. Zaobserwowano pozytywne efek­ty regeneracyjne zastosowania komórek macierzystych u chorych po zawale serca czy udarze niedokrwiennym mózgu. Prowadzone są badania nad włączeniem komó­rek macierzystych do leczenia:

 • choroby Alzheimera
 • stwardnienia rozsianego
 • choroby Parkinsona
 • urazów rdzenia kręgowego
 • oparzeń

Komorki macierzyste

Rozwój medycyny estetycznej

Dokonany w 1961 roku pierwszy przeszczep szpiku był niczym innym, jak przeszczepem komórek macierzy­stych. Przeszczepione komórki macierzyste dawcy odbu­dowują układ krwiotwórczy biorcy.

Łatwo dostępnym źródłem komórek macierzystych u osoby dorosłej jest tkanka tłuszczowa. Dostępność, ich potencjał proliferacyjny oraz zdolność do wielokie­runkowego różnicowania czynią je doskonałym narzę­dziem inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Już po miesiącu można zaobserwować pozytywne efekty podania komórek macierzystych w postaci:

 • spłycenia drobnych zmarszczek
 • odmładzania skóry twarzy, szyi i dekoltu
 • poprawy napięcia, gęstości i elastyczności skóry
 • ujednolicenia kolorytu skóry i likwidowania przebarwień
 • leczenia blizn i rozstępów
 • leczenia wypadania włosów
 • regeneracji mięśni i ścięgien

Skąd ten tłuszcz?

Najlepszym obecnie sposobem pozyskiwania tłuszczu bogatego w komórki macierzyste jest liposukcja. Pacjenci zwykle zainteresowani są zabiegami na twarzy, jednak z powodzeniem można wykorzystać komórki macierzy­ste do odmładzania całego ciała. Warto maksymalnie skorzystać z ich wielkiego potencjał i podać pozyskane komórki w trakcie jednego zabiegu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, np. w skórę twarzy, szyi, dekoltu i dłoni.

Komórki macierzyste świetnie wygładzają zmarszczki palacza nad górną wargą. Doskonały efekt uzyskuje się przy podawaniu komórek macierzystych w usta – przy­wracają czerwień wargową. Można je również stosować przy opadających powiekach.

Włosy

Jeśli problemem są wypadające lub słabe włosy, można rozszerzyć zabieg na twarz o okolicę owłosioną głowy. Terapia komórkami macierzystymi jest jedną z naj­skuteczniejszych metod walki z łysieniem – zwłaszcza u mężczyzn. Dzięki niej dochodzi do odbudowy naczyń krwionośnych, poprawia się odżywienie oraz dotlenienie mieszków włosowych. Dodatkowym plusem jest likwido­wanie stanów zapalnych w skórze, które upośledzają od­żywianie komórek włosowych. Dochodzi do odmłodzenia skóry głowy i jej przydatków. Terapia jest najbardziej po­lecana pacjentom z zaawansowanym procesem łysienia.

Procedura

W związku z tym, że u osób dorosłych pobierane są ko­mórki macierzyste dojrzałe, to ich stosowanie jest cał­kowicie bezpieczne. Nie ma obawy wystąpienia reakcji uczuleniowych czy podrażnień. Proces oczyszczania i se­parowania komórek jest dosyć czasochłonny (do 2 godzin) i przeprowadzany w zaawansowanej i sterylnej techno­logii. Następnie są podawane igłą lub kaniulą w chory lub wymagający odmłodzenia obszar.

Więcej o Komórkach Macierzystych znajdziesz na:
aspazja.pl/zabiegi/celltibator-komorki-macierzyste

Komorki macierzyste

Dla kogo?

Zabiegi najbardziej zalecane są osobom między 35 a 55 rokiem życia. Efekt odmłodzenia jest całkowicie fizjolo­giczny i naturalny. Nie ma zmian, takich jak np. przesad­nie naciągnięta lub uwypuklona skóra czy efekt tzw. ma­ski, które mogą być skutkiem innych metod. Dzieje się tak ponieważ poprawa wyglądu następuje stopniowo dzięki procesom regeneracyjnym i nie zostaje uszkodzona ani skóra, ani tkanka podskórna. Pierwszych pozytywnych rezultatów należy spodziewać się po kilku tygodniach. Zabieg wykonuje się jednorazowo, a pacjenci nie powinni w tym czasie korzystać z innych zabiegów medycyny es­tetycznej.

Osoby z bardziej zaawansowanym procesem starzenia mogą powtó­rzyć zabieg, aby uzyskać jeszcze większy efekt. Najlepiej jest to jed­nak zrobić najwcześniej po roku. Tkanki potrzebują czasu, aby w pełni wykorzystać potencjał komórek ma­cierzystych.

 

ZADZWOŃ POD NUMER 8 407 488 LUB 518 594 270
I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

TEKST ARCHIWALNY - opublikowany przed wprowadzeniem ustawy o wyrobach medycznych.

Aby dowiedzieć się więcej o komórkach macierzystych, obejrzyj film:

 

Komorki macierzyste
Specjalista
Aspazji

Celltibator komórki macierzyste - cennik

Naturalna regeneracja na: stawy, włosy, skórę.

Komórki Macierzyste 10000
Więcej informacji o: