Regulamin

INSTYTUTU ZDROWIA I URODY ASPAZJA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spółka Instytut Zdrowia i Urody Aspazja z siedzibą przy ul. Wichrowej 18, 60-499 w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597682, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7811921826, REGON 363534298 będzie dalej nazywana Instytutem Aspazja.
 2. Korzystanie z usług i zakup produktów w Instytucie Zdrowia i Urody Aspazja oznacza zapoznanie się z całym regulaminem placówki i akceptację jego treści.
 3. Instytut Aspazja działa od poniedziałku do soboty od 8 do 22 poza dniami świątecznymi.
 4. Ceny zawarte w cenniku drukowanym, na stronie internetowej oraz przekazywane ustnie mogą ulec zmianie. Pacjent będzie informowany o zmianie ceny bezpośrednio przed zabiegiem.
 5. Promocje i rabaty nie łączą się.
 6. W przypadku promocji w  danym miesiącu Pacjent może  skorzystać z jednej usługi promocyjnej, tzn. nie ma możliwości wykupienia, np. kilku zabiegów w cenie promocyjnej i skorzystania z nich w kolejnych miesiącach. W przypadku promocji na kilka różnych zabiegów możliwe jest skorzystanie z każdego.
 7. Rabat 5% przy Karcie Stałego Klienta i 20% jako Rabat Urodzinowy, obejmują usługi z zakresu kosmetologii, dermatologii i medycyny estetycznej. Usługi chirurgiczne, produkty detaliczne, promocje i oferty specjalne nie podlegają rabatowi.
 8. Przy wykupieniu serii zabiegów/pakietu konieczne jest zapisanie się na każdą wizytę z serii/pakietu w chwili zakupu. W przypadku zrezygnowania lub nie dotarcia na któryś z zabiegów, bez odwołania go na minimum 24 godziny przed wizytą, nie ma możliwości wykorzystania go w późniejszym terminie (zabieg uznany jest za wykorzystany).
 9. Warunkiem rezerwacji terminu na więcej niż 3 godzin w Instytucie Aspazja jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% wartości wybranych usług. Przedpłaty można dokonać gotówką lub przelewem na konto. W przypadku przelewu kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 24 godziny przed terminem zabiegu. Przedpłata przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie, jeżeli wizyta nie została odwołana z wyprzedzeniem minimum 24 godzin.

 

RABAT URODZINOWY

 1. Rabat przysługuje osobie, która skorzysta z co najmniej 3 wizyt o łącznej kwocie min. 1000zł w Instytucie Aspazja z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej w przeciągu roku liczonego od daty ostatnich urodzin.
 2. Rabat -20% obowiązuje na zabiegi kosmetyczne oraz z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii w dniu urodzin. Rabat obowiązuje w dniu urodzin. Jeśli pacjent nie ma możliwości zrealizowania zabiegu w dniu urodzin może wykorzystać rabat w przeciągu 2 tygodni od tej daty.
 3. Rabat obowiązuje do 30 września 2017. Po tej dacie zostanie wycofany. 

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

 1. Kartę Stałego Klienta otrzymuje osoba, która skorzysta z co najmniej 3 zabiegów o łącznej kwocie min. 1000 zł z zakresu kosmetologii lub medycyny estetycznej.
 2. Karty można użyć przy kolejnej wizycie w Instytucie.
 3. Rabat 5% obowiązuje przy płatności gotówką lub kartą powyżej 200zł z zakresu kosmetologii i powyżej 400zł z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej.
 4. Rabat wynikający z Karty Stałego Klienta nie łączy się z innymi rabatami i nie przysługuje na zakup produktów.
 5.  Wymiana kart dotyczy wszystkich osób, które posiadają kartę. Wymiana polega na oddaniu starej Karty i otrzymaniu nowej. W przypadku braku Karty, a posiadania statusu stałego klienta oraz w sytuacji, gdy dana osoba nie posiadała wcześniej Karty Stałego Klienta - musi przejść procedurę z punktu 1.
 6. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną i mogą z niej korzystać tylko osoby, dla których została wydana. Tym samym, jeśli jedna osoba uiszcza opłatę za siebie i osobę jej towarzyszącą punkty zostaną naliczone za usługę, z której skorzystał jedynie właściciel karty. W przypadku naliczania rabatu, otrzyma go również jedynie właściciel karty.
 7. Wydanie Karty Stałego Klienta jest możliwe jedynie po wypełnieniu kwestionariusza oraz zgodzie na otrzymywanie informacji marketingowych.
 8. Po niestawieniu się na 3 wizyty w ciągu 3 miesięcy i nie odwołaniu ich 24 godziny przed zabiegiem, klient traci możliwość korzystania z Karty Stałego Klienta oraz Rabatu Urodzinowego na okres 1 roku.

 

EKSKLUZYWNE ZAPROSZENIE

 1. Ekskluzywne Zaproszenie jest ważne 2 miesiące od daty zakupu. Po upływie tego czasu jego realizacja nie będzie możliwa – zaproszenie przepada.
 2. Przy zakupie Ekskluzywnego Zaproszenia nie ma możliwości wymiany go na gotówkę.
 3. Ekskluzywne Zaproszenie musi zostać wykorzystane w trakcie jednorazowego pobytu w Instytucie. Nie ma możliwości realizowania go podczas kilku wizyt.
 4. W przypadku, gdy osoba posiadająca Ekskluzywne Zaproszenie nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności na 24 godziny przed zabiegiem, będzie to traktowane jako usługa zrealizowana.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania z serwisów Instytutu Aspazja użytkownik, a także w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klientów Instytutu Aspazja są przetwarzane przez dedykowanego pracownika Instytutu Aspazja lub firmy współpracujące z Instytutem Aspazja i/lub świadczące mu np. usługi marketingowe.
 3. Instytut Aspazja współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi m.in.: narzędzia Google (Analytics, YouTube, AdWords), Facebook oraz Instagram i Freshmail.
 4. Instytut Aspazja nie przekazuje żadnych danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim poza tymi, które pomagają mu w świadczeniu usług i/lub w jego imieniu wykonują pewną funkcję np. administratorzy strony internetowej. 
 5. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Instytut Aspazja
 6. Klient ma m.in.: prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia z bazy Instytutu Aspazja, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Instytut Aspazja posiada administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 9. Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie.

 

E-MAIL MARKETING

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Instytut Aspazja z siedzibą w Poznaniu (60-499), ul. Wichrowa 18.
 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Spółka pozyskała dane osobowe użytkownika za jego wyraźną zgodą podczas zapisu na newsletter, zapisu na zabieg bądź w innym momencie kontaktu ze Spółką.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych na Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.